2022-07-05

Дулааны эрчим хүч борлуулах тарифын санал асуулга

1.“ХОЁУЛАА ХҮҮ” ХХК-ИЙН ХЭРЭГЛЭГЧДЭД БОРЛУУЛАХ ДУЛААНЫ ЭРЧИМ ХҮЧНИЙ ТАРИФ санал өгөх

2.“УЛААНБААТАР ХИЙН СҮЛЖЭЭ” ХХК-ИЙН ХЭРЭГЛЭГЧДЭД БОРЛУУЛАХ ДУЛААНЫ ЭРЧИМ ХҮЧНИЙ ТАРИФ санал өгөх