2023-06-01

2023 оны согтууруулах ундаа худалдах түүгээр үйлчлэх тусгай зөвшөөрөлтэй аж ахуйн нэгжийн мэдээлэл
2021 он 2022 он

Д/дТушаалын дугаарТушаалын нэрТЗ эхлэх огнооТЗ дуусах огнооХолбоос (доорхи дэлгэрэнгүй товч дээр дарж үзнэ)
1A/32 Тусгай зөвшөөрөл сунгах, хаягийн өөрчлөлт хийх, хүчингүй болгох тухай
2023.02.08
2023.07.01дэлгэрэнгүй
2A/12Тусгай зөвшөөрөл сунгах, захирлын нэр солих, хаягийн өөрчлөлт хийх, хүчингүй болгох тухай
2023.03.13
2023.07.01
дэлгэрэнгүй
3A/95Тусгай зөвшөөрөл сунгах, хаягийн өөрчлөлт хийх, хүчингүй болгох тухай 2023.04.07 2023.07.01 дэлгэрэнгүй