Бүтэц зохион байгуулалт

 

МУ-ын Засгийн газрын 2019 оны 03 дугаар сарын 21-ний өдрийн 100 дугаар тогтоол “Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газар, Захирагчийн ажлын албаны бүтэц, тэдгээрийн орон тооны хязгаарыг батлах тухай”

Татах (PDF, 335KB)

Нийслэлийн Засаг даргын 2019 оны 06 дугаар сарын 06-ны өдрийн А/565 дугаар захирамж “Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажлын албаны бүтэц орон тоог шинэчлэн батлах тухай”

Татах (PDF, 198KB)

Нийслэлийн Засаг даргын 2019 оны 07 дугаар сарын 17-ны өдрийн А/719 дүгээр захирамж “Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажлын албаны дүрэм шинэчлэн батлах тухай”

Татах (PDF, 541KB)