2023-06-01

Бүтэц зохион байгуулалт

 

МУ-ын Засгийн газрын 2019 оны 03 дугаар сарын 21-ний өдрийн 100 дугаар тогтоол “Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газар, Захирагчийн ажлын албаны бүтэц, тэдгээрийн орон тооны хязгаарыг батлах тухай”

[gview file=”http://ubservice.ub.gov.mn/wp-content/uploads/2019/10/zasgiin-gazriin-100-togtool.pdf” height=”750px” width=”650px”]

Нийслэлийн Засаг даргын 2019 оны 06 дугаар сарын 06-ны өдрийн А/565 дугаар захирамж “Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажлын албаны бүтэц орон тоог шинэчлэн батлах тухай”

[gview file=”http://ubservice.ub.gov.mn/wp-content/uploads/2019/10/A565-zahiramj.pdf” height=”750px” width=”650px”]

Нийслэлийн Засаг даргын 2019 оны 07 дугаар сарын 17-ны өдрийн А/719 дүгээр захирамж “Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажлын албаны дүрэм шинэчлэн батлах тухай”

[gview file=”http://ubservice.ub.gov.mn/wp-content/uploads/2019/10/A719-zahiramj.pdf” height=”750px” width=”650px”]