Тусгай зөвшөөрөл авахад бүрдүүлэх материал

СОГТУУРУУЛАХ УНДАА ХУДАЛДАХ, ТҮҮГЭЭР ҮЙЛЧЛЭХ

ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ АВАХАД БҮРДҮҮЛЭХ БАРИМТ БИЧИГ

 

1.Албан хүсэлт /Нийслэлийн үйлчилгээний нэгдсэн төвөөс тусгай зөвшөөрөл хүсэх маягт авч  асуултын дагуу үнэн зөв, тодорхой бөглөсөн байх/;

 1. Хуулийн этгээдийн Улсын бүртгэлийн гэрчилгээний хуулбар;

3.Үйл ажиллагааны төрлөөс хамаарч “Жижиглэн худалдааны газар, түүний үйлчилгээ. Ерөнхий шаардлага MNS5021-1:2019, Хоол үйлдвэрлэл үйлчилгээний газарт тавих шаардлага MNS4946:2019 стандартын шаардлагыг 85%-иас дээш хангасныг тодорхойлсон стандартын хуудас, МХЕГ-ын мэдээллийн санд бүртгүүлсэн хуудас;

 1. Дүүрэгтэй байгуулсан Худалдаа, үйлчилгээ эрхлэх  гэрээ, “Батламж”;
 2. Хог тээврийн гэрээ;
 3. Галын аюулгүй байдлын дүгнэлт;
 4. Гадна, дотоод орчины тохижилтын зураг;
 5. Хяналтын камер суурилуулсан тухай Цагдаагийн байгууллагын тодорхойлолт;
 6. Үл хөдлөх хөрөнгийн гэрчилгээ.

Жич:

 • Тусгай зөвшөөрөл сунгуулах тохиолдолд тусгай зөвшөөрөл эх хувиар;
 • Тусгай зөвшөөрлийн нэр шилжүүлэх тохиолдолд тусгай зөвшөөрөлтэй ААН-ийн албан хүсэлт, тусгай зөвшөөрөл эх хувиар;
 • Хаягийн өөрчлөлт, захирлын нэр солих тохиолдолд тусгай зөвшөөрөл эх хувиар;
 • Тусгай зөвшөөрлийг хаясан, гээсэн, үрэгдүүлсэн тохиолдолд албан ёсны хэвлэлээр зарлуулсан баримт;
 • Эрх сэргээх тохиолдолд түдгэлзүүлсэн хугацаанд зөрчлийг арилгасан тухай мэргэжлийн хяналтын байгууллагын дүгнэлт /эсвэл стандартын хуудас/, согтууруулах ундаа худалдаагүй, түүгээр үйлчлээгүй тухай цагдаагийн байгууллагын тодорхойлолт
 • Агаарын чанарыг сайжруулах бүсэд байрлалтай бол халаалтыг цахилгаан болон бусад эх үүсвэрээр шийдсэнийг нотлох зураг
 • Нийтийн орон сууцанд байрлалтай бол анх батлагдсан зураг төслөөр үйлчилгээний зориулалттай баригдсан болохыг нотлох баримт.