2023-10-02

Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын тогтоол

Гадна зар сурталчилгааны журам

[gview file=”http://ubservice.ub.gov.mn/wp-content/uploads/2015/05/sambar.pdf” height=”720px” width=”650px”]

Худалдааны журам

[gview file=”http://ubservice.ub.gov.mn/wp-content/uploads/2015/05/XYHC.pdf” height=”720px” width=”650px”]

Нийслэлийн нутаг дэвсгэрт түргэн үйлчилгээний цэг ажиллуулах журам

[gview file=”http://ubservice.ub.gov.mn/wp-content/uploads/2015/05/TUTs.JURAM_.pdf” height=”720px” width=”650px”]

Нийслэлийн нутаг дэвсгэрт согтууруулах ундаа худалдах, түүгээр үйлчлэх тусгай зөвшөөрөл олгох, хяналт тавих журам

[gview file=”http://ubservice.ub.gov.mn/wp-content/uploads/2015/05/TZ-juram.pdf” height=”720px” width=”650px”]